REGULAMIN

I. Organizator Biegu

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

ul. Kościuszki 1

59-330 Ścinawa

tel. (076)8 45-79-17

II. Data i miejsce organizacji Biegu

 1. Data: 12.05.2019r.
 2. Rozpoczęcie: godz. 11:00
 3. Wręczenie nagród odbędzie się o godz. 13:00 na terenie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, przy ul. Kościuszki 1
 4. Zakończenie: godz. 13:30

III. Cele

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszych form czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.
 2. Popularyzacja zdrowego trybu życia.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.
 4. Promocja Gminy Ścinawa.

IV. Program zawodów

08:30 Otwarcie biura zawodów
10:30 Zamknięcie biura zawodów
10:35 Rozgrzewka dla młodych biegaczy
10:45 Bieg najmłodszych około 200m
10:50 Rozgrzewka i powitanie zawodników
11:00 Uroczyste rozpoczęcie IV Łabędziego Biegu – start zawodników na dystansie około 9 km
12:30 Dekoracja zwycięzców – wręczenie nagród
12:45 Zakończenie IV Łabędziego Biegu

V. Trasa, dystans, pomiar czasu, limity i obowiązki uczestników

 1. Bieg odbędzie się na powierzchni szutrowo-asfaltowej.
 2. Dystans Biegu: około 9 km.
 3. Trasa Biegu: START:
 • ul Kościuszki 1,
 • Szeroka,
 • Chobieńska (droga wojewódzka 292),
 • Lasowice,
 • Lasowice tereny polne (obok oczyszczalni ścieków w Ścinawie),
 • Ścinawa ul. Chobieńska,
 • Wesoła,
 • Szeroka,
 • Głogowska,
 • Rynek,
 • Jana Pawła II,
 • Władysława Jagiełły,
 • Mickiewicza,
 • Żołnierska,
 • tereny nadodrzańskie (Port w Ścinawie),
 • ul. Rybna oraz Statek parking,
 • skrzyżowanie ulic Wrocławskiej i Sportowej (przecięcie Drogi Krajowej 36)
 • Sportowa,
 • ul. Sportowa- Stadion w bieg 1 okrążenie na stadionie,
 • ul. Polna,
 • Przyjaciół Żołnierza
 • Królowej Jadwigi,
 • Władysława Jagiełły,
 • Kościuszki ,
 • Meta: ul. Kościuszki 1.
 1. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 2. Limit czasu ustala się na 1,5 godziny, po tym czasie zawodnicy powinni zejść z trasy.
 3. Dopuszcza się zawodników z kijkami nordic walking – nie klasyfikowani w osobnej kategorii.
 4. Każda osoba startująca w biegu zobowiązana jest do podpisania stosownego oświadczenia o zdolności do uczestnictwa w zawodach sportowych na własną odpowiedzialność. W przypadku startu osób niepełnoletnich obowiązkowa jest zgoda prawnego opiekuna dziecka.
 5. Pomiar czasu podczas biegu głównego zapewni firma Euforia Biegacza.

VI. Zgłoszenia, wpisowe i pakiety startowe

 1. Zapisów można dokonywać od momentu uruchomienia zapisów online do dnia 9 maja 2019r. poprzez stronę internetową TUTAJ. Po tym terminie w dniu imprezy w biurze organizatora
  w godzinach od 9:00 do 10:30.
 2. Organizator przewiduje możliwość udziału 500 uczestników. W przypadku przekroczenia limitu przewidzianego przez organizatora, zapisy internetowe zostaną zamknięte przed datą 9 maja 2019r.
 3. Opłata startowa za bieg do dnia 9 maja 2019r. wynosi 35 zł, w dniu zawodów 50 zł. Zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat biorą udział w zawodach bezpłatnie.
 4. Opłatę należy wnieść przelewem na konto: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie BS Wschowa Oddział w Ścinawie nr 85 8669 0001 2035 0351 9475 0004 z dopiskiem: Imię Nazwisko „IV Łabędzi Bieg” do dnia 9 maja 2019r. Po tym terminie opłaty przyjmowane będą tylko w dniu biegu przy odbiorze pakietów.
 5. Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia go na inną osobę.
 6. Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów od 9:00 do 10:30 w biurze zawodów, które mieści się przy starcie.
 7. Zawodnicy na mecie mają zapewniony posiłek i wodę.
 8. Opłacenie startowego oraz odbiór numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VII. Nagrody, klasyfikacje

 1. We wszystkich kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety otrzyma pamiątkowy medal.
 3. Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe.
 4. Klasyfikacje:
  • Klasyfikacja dzieci (medale dla pierwszych 100 osób)
  • Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet (miejsca 1-3)
  • Klasyfikacje 16-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61+ (miejsca 1-3)
  • Klasyfikacja mężczyzn i klasyfikacja kobiet z Gminy Ścinawa (miejsca 1-5)
  • Klasyfikacja mężczyzn i klasyfikacja kobiet z Powiatu Lubińskiego (miejsca 1-3)
  • Klasyfikacja drużynowa- 3 osobowe (drużyny mieszane w konfiguracji 1 kobieta i 2 mężczyzn lub 2 kobiety i 1 mężczyzna) (miejsca 1-3)

(W tej klasyfikacji liczy się suma czasów wszystkich 3 zawodników zespołu, którzy ukończyli bieg na dystans 10km. Trzy zespoły z najlepszymi czasami otrzymują trofea i nagrody. W przypadku takiego samego czasu 2 lub więcej drużyn decyduje indywidualny wynik najlepszego zawodnika z drużyny. W skład drużyny musi wchodzić min.1 kobieta).

5.Organizator przewiduje nagrody w kategorii – NAJLEPSZE PRZEBRANIE ZA ŁABĘDZIA oraz nagrody dla najmłodszego i najstarszego zawodnika IV Łabędziego Biegu.

VIII. Zabezpieczenie trasy Biegu

 1. Zabezpieczenie trasy Biegu przebiegać będzie zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.
 2. Uczestnicy Biegu poruszają się zajmując wyznaczoną szerokość jezdni.
 3. Uczestnicy Biegu mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom Policji, Organizatorom oraz służbom porządkowym.

IX. Imprezy dodatkowe

 1. Bieg dzieci – każde dziecko może uczestniczyć w biegu po wyrażaniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów dostępnej w biurze zawodów.

X. Postanowienia końcowe

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 3. Kontakt do organizatora pod nr telefonu (76) 845-79-17
 4. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.