KONTAKT

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
ul. Kościuszki 1
59-330 Ścinawa
tel. 76 845 79 17

e-mail: sekretariat@ctik.scinawa.pl